Képek - Érkezett egyéb írások - Érkezett költemények - Videók, YouTube, Egyéb

Érkezett költemények

2017. december 6., szerda

A hét aranyköpései. . .


Feladó: Kiss Janos
Dátum: 2017. december 6. 13:18
Tárgy: A hét aranyköpései. . .
Címzett:

*Mondja Kohn úr, miért olyan bánatos?− Jaj, ne is kérdezze! A feleségem
összeszűrte a levet egy gróffal.− Hm… Sajnálom magát.− Én viszont
elcsábítottam a grófnét.− Akkor ne bánkódjon, hiszen kvittek lettek.− Már
hogy lennénk kvittek? Ezen a bolton csak én veszíthetek, mert nálunk
születhet egy hülye arisztokrata, a grófnál meg egy okos zsidó. *

*− Na, majd én szerzek magának egy jó feleséget – mondja a sadhen Kohnnak.
Csak azt mondja meg, milyet szeretne.− Nincsenek igényeim – felei Kohn.
Legyen szép, okos, házias, jó társalgó, és főleg, sok pénze legyen!− Ne
túlozzon Kohn. Egy ilyen nő hülye lenne magához menni!− Hülye? – tűnődik
Kohn. – Nem bánom, hülye az lehet.*

*A Sadhen (házasságközvetítő) azt mondja az őt felkereső Kohnnak lelkesen:−
Tudok egy fiatal lányt magának. Hárommillió dollár hozománya van!− Igen!
Érdekel a dolog. Tudna mutatni róla egy fényképet?− Nagyon sajnálom, de
hárommillió dollárhoz már nem jár fénykép. *

*A házasságközvetítő vőt ajánl az öreg Kohnnak. A leendő após alaposan
szemügyre veszi és kifaggatja a fiút, majd félrevonja a házasságközvetítőt,
s azt mondja neki:− Tetszik nekem a fiú… De figyelmeztesse, hogy mi nagyon
vallásosak vagyunk, szombaton nem dolgozhat!− Higgye el nekem Kohn úr, ha
ez megkapja a hozományt, a hét többi napján sem fog dolgozni. *

*A tudós rabbi folyton csak a könyveket bújja, nem kis bánatára a mutatós
és élni vágyó feleségének.− Jaj, bárcsak én is könyv lehetnék – sóhajt fel
az asszony –, hogy egyszer már belém feledkeznél…− Nem bánom – feleli a
rabbi – de akkor már kalendárium légy, hogy minden évben másikat vehessek. *

*− Érdemes megnősülni? – kérdezi az ifjú Grűn az öreg Weisztől.− Én nem
tudom… Én annak idején szerelemből nősültem. *

*A szegény Kohn szeretné férjhez adni öregecske és csúnyácska lányát. Végre
valaki egy távoli városból eljön háztűznézőbe. Kimegy elé a vasútállomásra,
és hazafelé megpróbálja kifaggatni a vőlegényjelöltet:− Mondja, mi a
véleménye a házasságról?− Én úgy gondolom, az a lány ne legyen gazdag, mert
akkor lenézi az ilyen szegény zsidót…− És aztán?− Az a lány ne legyen szép
se, mert akkor mindig a tükör előtt billegeti magát, és elhanyagolja a
férjét. Erre Kohn lelkesen vágja hátba a kérőt:− Maga egy mázlista! *

*A gazdag zsidó kereskedőnek két csúnya lány van, a 180 centi magas Ráhel,
és a 160 centis Rebeka. A szegény Kohn fiú hosszú ideig udvarol
mindkettőnek, de végül Rebeka kezét kéri meg.− Miért nem Ráhelt vetted el?
– kérdi tőle a barátja.− Két rossz közül a kisebbet választottam. *

*A megözvegyült idős Kohn elmegy a házasságközvetítőhöz, hogy ajánljon neki
feleséget.– Kérem van itt egy nő – mondja a házasságközvetítő, akinek szőke
haja van, aztán van itt egy aki barna, és van egy akinek vörös haja van...–
De kérem ! - vág közbe az öreg Kohn – nekem nem az a fontos, hogy milyen
színű haja van ! Nekem olyan nő kell, akinek türelme van !*

*A kis Kohn gyerek kérdezi az anyját:*
*– Mama, tud a bejárónő repülni?– Dehogy tud. Honnan veszed ezt a
butaságot?– Mikor tegnap elmentél hazulról apu azt mondta neki, hogy ő egy
angyal.– Igen? Na akkor mégis repülni fog !*

*A nyolc éves Kohn Ráchel új nevelőnőt kap. Sok mindenről beszélgetnek,
végül a pólyás babákra terelődik a szó.– A gyereket a gólya hozza – jegyzi
meg a nevelőnő.*
*– Jó, jó, – feleli a kis Ráchel – Az ön elődje is ezt mondta, aztán mégis
beperelte a papát gyerektartásért...*

*Kohn megkívánja Grün feleségét, és egy nyári éjjelen bekiabál Grünék
hálószobájába:– Grün! Megcsal a feleséged!  Grün felriad, de látja, hogy az
asszony ott szuszog mellette az ágyban.– Hülye vicc – morogja bosszúsan, és
visszaalszik.  Kohn másodszor is beordít:– Grün! Megcsal a feleséged!  Grün
dühösen felpattan, benéz az ágy alá, a szekrénybe, de sehol senki. Morogva
visszabújik azasszony mellé. Kohn ekkor harmadszor is bekiabál a kertből:–
Grün! Megcsal a feleséged!  Grün most már dühödten papucsba bújik, és
kirohan a kertbe, hogy móresre tanítsa az ordibálód. Kohn közben beugrik az
ablakon, és nekiesik az asszonynak. A kertből Grün benéz az ablakon, és a
látványtól elámulva mondja:– Érdekes, innen tényleg úgy néz ki...*

*- Nézze uram - mondja az orvos a 80 éves Kohn bácsinak - a maga korában
már ideje lenne lemondani a nemi életének legalább a feléről !- Na de
melyik feléről doktor úr ? Ne gondoljak rá, vagy ne beszéljek róla?*


2017. november 10., péntek

Szabolcs Magyarody: AZ ÉN MIATYÁNKOM > (írta /de mikor ???)Tánczos Katalin, hajléktalan > 2017. november 9. 22:11


Dr. Eöry Ajándok orvos beszélte el: rendszeresen rendel az utcákon a mozgó háziorvosi rendelőben a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Egyik alkalomkor egy hajléktalan nőt találtak egy padon fekve igen súlyos állapotban. Kikezelték, de közben felfedezték, hogy költőnő.  Döbrentei Kornél méltatásával áldozatos lelkek  ki is adták a 77 versét. Még mindig igen nagy szegénységben él, de legalább nem az utcán, mert  eljutott odáig, hogy ki tudott venni magának egy albérleti szobát. Íme az egyik  verse:

​​

AZ ÉN MIATYÁNKOM

írta Tánczos Katalin, hajléktalan

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád soha senkise,

Mikor sötét felhő borul, életedre.

Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:

Ó „Lélek" ne csüggedje! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba—reményteljesen.

S fohászkodj: MI ATYÁNK KI VAGY A MENNYEKBEN…


Mikor a magányod ijesztően rád szakad,

Mikor kérdéseidre a csend választ nem ad,

Mikor körülvesz szók durva özöne,

Ó „Lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele'

Nézz fel a magasba és hittel rebegd:

Uram! SZENTETELTESSÉK MEG A TE NEVED!


Mikor mindenfelől forrong a 'nagyvilág",

Mikor elnyomásban szenved az igazság.

Mikor elszabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,

Ó, Lélek! Ne csüggedj, ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!


Mikor beléd sajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve…

Hisz a bajban nincs barát, ki veled törődne

Ó, Lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, --hajtsd meg homlokod…

S mondd: Uram  LEGYEN MEG A TE AKARATOD!


Mikor a kisember fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegeken táncol,

Mikor a „gazdagság" milliót költ, hogy éljen,

És millió szegény a nincs-től hal éhen,

Ó, Lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele!

Néz fel a am magasba, tedd össze két kezed,

S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!


Mikor életedbe lassan beleg fáradsz,

Mikor hited gyöngül, sőt ellen támasz,

Mikor, hogy imádkozz,nincs kedved sem erőd,

Mikor lázad benned, hogy tagadd meg Őt…

Ó, Lélek!ne csüggedje! Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:

Uram! Segíts, --ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!


Mikor hittél abban, hogy Téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magadat,

S később rádöbbentél, hogy kihasználtak!

Ó Lélek! ne csüggedje! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:


Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Amikor a nagyhatalmak a békét megtárgyalják,

Mikor a BÉKE sehol—csak egymást gyilkolják!

Mikor a népeket vesztükbe hajtják,

S kérded: Miért tűröd ezt?! MIATYÁNK!

O Lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba és könyörögve szólj:

Lelkünket kikérte a Rossz és támad és tombol!

Uram! Ments meg a kísértéstől!

MENTS MEG A GONOSZTÓL!


UTÓHANG:

S akkor szólt az Úr Jézus kemény-szeliden:

Távozz Sátán! Szűnj vihar!

BÉKE, SZERETET  ÉS CSEND LEGYEN!

Miért féltek—ti kicsinyhitűek?

Bízzatok! hiszen megígértem nektek:

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!

Hűséges kis nyájam, én pásztorotok vagyok.

És a végsőkig VELETEK MARADOK!

2017. november 8., szerda

22.577 - Steiner Gyorgyi: Új Magyar Nemzeti Dal > 2017. november 6.

Steiner Gyorgyi
2017. november 6., 21:05 · 

Új Magyar Nemzeti Dal

Talpra magyar itt a kvóta!
Ezt zengi a szoci nóta!
De, rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy migránstanya
Nem leszünk!


Mit elkerültünk mostanáig,
Hisz kiharcolták ősapáink,
Most ránk tolná a romlott Nyugat,
Az iszlám hitű sáskahadat.
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy új Mekkájuk
Nem leszünk!


Sehonnai bitang Merkel,
Ki most, ha kell, bukni nem mer!
Kinek drágább rongy rémálma,
Mint Európa biztonsága.
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy kalifátus
Nem leszünk!


Fenyeget a romlott Nyugat,
Feldúlná a nyugalmunkat.
De mi erre nemet mondunk!
Hol a papír? Aláírunk!
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy iszlám gyarmat
Nem leszünk!


A magyar nép szavaz róla:
Nem kell nekünk migráns-kvóta!
Megvédjük a lányainkat,
Kultúránkat, házainkat!
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy szabad préda
Nem leszünk!


Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy migránsország
Nem leszünk


--

2017. november 2., csütörtök

URAM, SZÍVEMET HOZOM ELÉD, MÍG ELPEREG LASSAN AZ ÜNNEPES ÉV - ez a szerző 721. blogbejegyzése a kolozsvári agnusradio.ro-n.


Feladó: Békefy Lajos
Dátum: 2017. november 1. 19:06
Tárgy: URAM, SZÍVEMET HOZOM ELÉD, MÍG ELPEREG LASSAN AZ ÜNNEPES ÉV
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

URAM, SZÍVEMET HOZOM ELÉD, MÍG ELPEREG LASSAN AZ ÜNNEPES ÉV


Őszi reformációs zsoltár helyett


Uram, nem tudom, mennyit énekeltél,

néped zsoltárait, s más dalokat.

De ismerem panaszló, szelíden vádló szavad:

Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok;

siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok".

Hány furulyaszós éjszakád és zsinagógás,

hegyoldalas énekes órád volt?

Nem tudom. De nagyon jó lenne tudni,

hisz' éneked és furulyaszód

mindig messzebbre szólt önmagadnál -

EZREDÉVEN ÁT,

ÖTSZÁZ ÉVEN ÁT,

s nem volt némító téridő határ...

Én most Neked szeretnék énekelni azokkal,

akik lelküket zendítették meg nagy neved dicséretére.

Uram, nem tudom, mennyi képet őrizett szíved

a gyönyörű Tibériás tengerről,

mielőtt az ég azúrja befogadta távozó lelked,

s a mezők liliomairól,

az égi madarakról,

amikor hunyó szemed  búcsúpillantásaival beölelted lelkedbe

azt a másik földet, és másik eget,

ami soha nem vetett ki magából.

Láttad-e keresztedről a hegynek sziluettjét,

ahol ragyogó fényruhát öltöttél magadra

kiválasztott tanítványaid előtt,

s beszívtad fáradt tüdődbe

a vándorlás pusztája felől Feléd fúvó forró szelet.

Észrevetted-e ott is az ég gondtalan madarait,

s visszaízlelted-e a vándorút mannás zamatát?

Engedd meg, most Uram,

 hogy Eléd vigyek színeket,

őszi múló fényeket,

hulltukban is pazar színű sárgákat,

vérvörös, halványzöld kontrasztokat,

elmúlásba tiport szürkéket,

s azok hódolását,

akik ecsetjükkel énekeltek Neked, siratták meg fájdalmaidat,

énekelték mennyfényű sorsodat.

Uram, én velük, az ecsetjükkel és zenéjükkel,

verseikkel és imáikkal

Téged áldók,

imádók

látomás-kincseivel hódolok most Néked,

mások kincseivel,

mivel tudom, Te nem veted meg nincstelenségem.

Passiós és oratóriumos,

és leheletté halkuló pianissiókban

térdre hulló dallamokkal jövök Hozzád,

s égi vággyal

vágyom látni a napokat, színeket,

évelőn át újra, meg újra,

s hallani a  zenéket,

melyek örökre lelkedben maradtak.


Ezért e reformációs, hitújításos őszi hónapban,

szent évünkben,

500 esztendő Via Dolorosás

és feltámadásos esztendőszázakat

tömlődbe gyűjtve,

hadd énekeljük Néked,

egyedül Néked

a hitvallók győzelmi ódáját,

imákat, hitvallásos szókat,

zsoltáros panaszokat és indulókat,

s a harmadnapra Feltámadottat

magasztalók

ősi zsoltárokat éneklő millióival kérem,

szépséged és igazságod, Igéid pásztorbotja

terelgesse lelkem és szavam,

lelkünk és szavunk

ezen az ünnepes héten,

éven,

s a földi végig

mindig Hozzád,

hogy mindig Veled

lenni legyen kenyerem,

halam és égi kincsem.

Uram,

hódolással, imával jövök Hozzád

e reformációs évben,

s mitől az idő teljessé lesz bennem:

Úr Jézus, szívemet hozom Eléd,
köszönöm, hogy nem túl késő még…

Szívemet hozom Eléd

nevedben keresztyén

magyar testvéreimmel,

akikre felkéklik még a kárpát-medencei ég,

s kiknek még nem puszta rohanás,

hont,

otthont

hagyó menekülés,

hanem ünnep,

boldog ünneplés,

újjászületés

az, hogy Te élsz.

Áldassál ég és föld

Feltámadt Vándora, Jézus,

ki magad vagy az Út és a Cél,

s őrizz erre minket,

míg elpereg kezedből-kezedbe

az újabb ötszáz év…


Írta Dr. Békefy Lajos

az Úr református íródeákja

2017. szeptember 14., csütörtök

Information

Information

Contact DHL Courier for your compensation Bank card valued $1,500,000.00 USD is been registered and your ATM CARD package is under Mr. Albert Godwin's care reach him via email: (dhlcourierservicebej@hotmail.com) for more information on how to claim it.

Greetings,


2017. augusztus 30., szerda

Google 2017 Notification

Dear Google User,

Please kindly find your winning notification as attached.

NOTE! A lot of people do ignore to open the attached file to see their winning letter due to fear of virus thereby loosing the opportunity to receive their award, But i urge you to open it and claim your prize. Google values your right to privacy! Your information is 100%
secured and will be used exclusively for the purpose of this award
only.The Google Promotion Award Team has discovered a huge number of
double claims due to winners informing close friends relatives about
their winning and also sharing their pin numbers. The Google Promotion
Award Team has reached a decision from headquarters that any double
claim discovered by the Lottery Board will result to the cancelling of
that particular winning. So you are hereby strongly advised once more to
keep your winnings strictly confidential until you claim your prize.

2017. március 3., péntek

Aranyos viccek:"​ - Na, komám, hogy ízlik a házasélet? - kérdezik a nem rég nősült írót.::::

Aranyos viccek:"​    - Na, komám, hogy ízlik a házasélet? - kérdezik a nem rég nősült írót.::::

Feladó: czegledij01@t-online.hu 
Dátum: 2017. március 3. 17:09
Tárgy:
​ ​
aranyos viccek
Címzett: jozsef@kutasi.eu
Nősülés...
    - Drágám, nem zavarna, ha meghívnám a lakodalmunkra a volt
vőlegényemet is? -
      kérdi az ara.
    A vőlegény elmosolyodik:
    - Legalább lesz egy boldog ember is.
   
    - Igaz, mama, hogy a papa éppen vadászni volt, amikor
összeházasodtatok?
      kérdezi a gyerek az anyjától.
    - Honnan veszed ezt a csacsiságot, kisfiam? - csodálkozik az
asszony.
    - Mert a Bözsi néni tegnap azt mondta a barátnőjének, hogy a Géza is
nagy bakot lőtt, amikor megnősült.
      
    - Azt hallottam, cimbora, hogy minden fogadkozásod ellenére
megnősültél.
      Igaz a hír?
    - Sajnos igaz. Nem volt más választásom, annyi szennyes gyűlt össze.   
    
    Thalész az ókori görög filozófus soha nem nősült meg. Ifjúkorában az
anyja ajánlott számára feleségnek egy kedves, fiatal lányt.
    - Korai még - utasított el anyja javaslatát Thalész.
    Néhány év múlva az anyja újból megkísérelte, hogy nősülésre bírja.
    - Már késő - állapította meg flegmán a bölcs. 
    
    G. B. Shaw-tól, a világhírű írótól valaki megkérdezte:
    - Hisz-e ön abban, hogy az, aki pénteken nősül meg, egész életében
boldogtalan lesz?
      Az író nyugodtan válaszolta:
    - Feltétlenül hiszek benne. Miért lenne a pénteki nap kivétel?
    
    Amikor Stendhal, a világhírű író öregedni kezdett, barátai meg
akarták házasítani.
    - Szó sem lehet róla! - mondta az író. - Életemben két dolgot
      szerettem: a szép asszonyokat, meg az agglegénységemet.
      Most legalább, ebben a korban az agglegénységemet akarom
megtartani.
    

    - Ó, nagyon élvezem, már két tragédiára való anyagot gyűjtöttem.
    - Miért nem veszed el az a csínos fiatal nőt, akinél az estéidet
töltöd?
    - Elvenném, de akkor hol tölteném az estéimet?
    
      A fiatalember jegygyűrűt vásárol.
    - Bevéshetem a gyűrűbe a menyasszonya nevét?
    - Igen, de ne nagyon mélyen.
       
    - Édesapám, elhatároztam magam, úgy döntöttem, megnősülök!
    - Nagyszerű! És kit veszel el?
    - A Bélát.
    - De a Béla nem is egy zsidó név !!!   
    
      Légvári - már sokadszor - nősülésre adta a fejét. Az eljegyzés
után  megkérdezi a menyasszonyát:
    - Nos, mit szóltak a barátnőid a karikagyűrűhöz?
    - Volt, aki irigyelte, és volt, aki felismerte.
    
    - Hogyan éltek házaséletet, ha egyszer külön szobában alusztok? -
érdeklődik a barátnő az első látogatás alkalmával.
    - Egyszerű: a férjem füttyent egyet, ha kedve van hozzá.
    - És ha neked volna kedved?
    - Akkor benyitok hozzá, és megkérdezem: "Füttyentettél, drágám?"
    
      A férfit megkérdezi a barátja:
    - Hogy lehet az, hogy te egy tizenkilenc évvel idősebb nőt vettél el
feleségül?
    - Tulajdonképpen a lánya kezét akartam megkérni, de nem hagyta
befejezni a mondatot.
       
      Gazsi így szól a szüleihez: - Papa, mama, szeretnék megnősülni.
    - Szó sem lehet róla, fiam! - mondja az anyja.
    - De mama, már negyvenéves is elmúltam!
    - Igen, fiam, de apáddal együtt úgy gondoljuk, hogy előbb be kell
fejezned az általános iskolát. 
    
      A neves szerzőtől megkérdezi az olvasója:
    - Mondja, kedves mester, honnan veszi azt a sok rémséget, amit
mostanában ír?
    - Tudja, két éve megnősültem.  
    
    - Gratulálok, hallom megnősültél - mondja Szabó a barátjának,
Kovácsnak.
    - Jól hallottad. Elegem volt már a vendéglői kosztból, sehogyan sem
ízlett.
    - Na és most ?
    - Most már ízlik.
    
      Újdonsült házaspár lép ki a templom kapuján. Két kis csirkefogó
kölök nézi őket.
    - Ijesszünk rájuk!
      Odaszaladnak.
    - Jól választottál, papa, gratulálunk!
   
    - Soha nem hittem volna, hogy egyszer még megnősülsz. Mivel tudott
így  hatni rád az a nő?
    - Én sem igazán értem. Odaült mellém, és megkérdezte, meghívom-e egy
italra. Mire én visszakérdeztem: feleségül ne vegyelek?
    
      Az apa azt mondja a kérőnek:
    - Mariskám autót kap hozományul, Jucikám családi házat. Melyiket
választja?
    - Azt hiszem, Mariskával kezdem.....   
    
    - Szívem - mondja a férj a házassági évfordulón a nejének - én ebben
a  házasságban váltam emberré.
    - Hogyhogy?
    - Mert állat voltam, amikor elvettelek.
       
    - Szóval ön feleségül akarja venni a leányomat. Az én döntésem az ön
anyagi helyzetétől függ.
    - Az én anyagi helyzetem pedig az ön döntésétől függ.
      
      Újdonsült házaspár lép ki a templom kapuján és fogadják a
gratulációkat.
      Egy fiatalember nézi őket, beáll a gratulálók sorába, és amikor az
ifjú  férjhez lép félhangosan gratulál neki:
    - Gratulálok uram, a csaj hihetetlen jó az ágyban !


2017. január 10., kedd

Vitán felül áll, hogy a magyar nyelv maga a csoda !


Feladó: endre endre 
Dátum: 2017. január 4. 17:58
Tárgy: Falu végén kurta kocsma.....
Címzett: jozsef@kutasi.eu

SZENZÁCIÓS!!!!! A KTA KOCSMA ESZPERENTE NYELVEN

Vitán felül áll, hogy a magyar nyelv maga a csoda !  

 

Falu végén kurta kocsma ( csak e betűvel ! )

 

Telepszegleten szeszelde

csermely mellett elhelyezve,

benne kedve tetszelegne,

teszem fel, nem esteledne.

 

Egek rendre estelednek,

erek, berkek csendesednek.

Dereglye sem megy keresztbe,

hever e fekete csendbe.

 

Szeszelde bezzeg nem csendes,

zeng-peng benne zene rendes.

Szesz ereje szerteterjed,

embereknek kedve gerjed.

 

Hej, menyecske, kedves lelkem,

erjedt hegylevet kell nyelnem!

Legyen hetven esztendeje,

de meg heves szesz ereje!

 

Zenemester, sebesebben!

Kerekedett; fene kedvem.

Keresetem szerteverem,

lelkemet meg eltemetem.

 

Megjelennek rendelettel:

csendesebben kedvetekkel!

Telep feje heveredne,

esetleg elszenderedne!

 

Legyen vele beste lelke,

te meg eredj fene helyre!

Zene zengjen, szedte-vedte,

pendelyemnek lehet veszte!

 

Esmeg mennek, reteszt vernek:

Legyenek csendesek kendtek!

Szentek lelke legyen velek,

kedves egyetlenem beteg.

 

Feleletet egy meg nem tett,

berekesztnek szesznyeletet.

Zene menten befejezve,

s szertemennek csendesedve

****************************** ****************************** ************

Vajon ezt melyik más élő nyelven lehetne így elmesélni?