Képek - Érkezett egyéb írások - Érkezett költemények - Videók, YouTube, Egyéb

Érkezett költemények

2017. szeptember 14., csütörtök

Information

Information

Contact DHL Courier for your compensation Bank card valued $1,500,000.00 USD is been registered and your ATM CARD package is under Mr. Albert Godwin's care reach him via email: (dhlcourierservicebej@hotmail.com) for more information on how to claim it.

Greetings,


2017. augusztus 30., szerda

Google 2017 Notification

Dear Google User,

Please kindly find your winning notification as attached.

NOTE! A lot of people do ignore to open the attached file to see their winning letter due to fear of virus thereby loosing the opportunity to receive their award, But i urge you to open it and claim your prize. Google values your right to privacy! Your information is 100%
secured and will be used exclusively for the purpose of this award
only.The Google Promotion Award Team has discovered a huge number of
double claims due to winners informing close friends relatives about
their winning and also sharing their pin numbers. The Google Promotion
Award Team has reached a decision from headquarters that any double
claim discovered by the Lottery Board will result to the cancelling of
that particular winning. So you are hereby strongly advised once more to
keep your winnings strictly confidential until you claim your prize.

2017. március 3., péntek

Aranyos viccek:"​ - Na, komám, hogy ízlik a házasélet? - kérdezik a nem rég nősült írót.::::

Aranyos viccek:"​    - Na, komám, hogy ízlik a házasélet? - kérdezik a nem rég nősült írót.::::

Feladó: czegledij01@t-online.hu 
Dátum: 2017. március 3. 17:09
Tárgy:
​ ​
aranyos viccek
Címzett: jozsef@kutasi.eu
Nősülés...
    - Drágám, nem zavarna, ha meghívnám a lakodalmunkra a volt
vőlegényemet is? -
      kérdi az ara.
    A vőlegény elmosolyodik:
    - Legalább lesz egy boldog ember is.
   
    - Igaz, mama, hogy a papa éppen vadászni volt, amikor
összeházasodtatok?
      kérdezi a gyerek az anyjától.
    - Honnan veszed ezt a csacsiságot, kisfiam? - csodálkozik az
asszony.
    - Mert a Bözsi néni tegnap azt mondta a barátnőjének, hogy a Géza is
nagy bakot lőtt, amikor megnősült.
      
    - Azt hallottam, cimbora, hogy minden fogadkozásod ellenére
megnősültél.
      Igaz a hír?
    - Sajnos igaz. Nem volt más választásom, annyi szennyes gyűlt össze.   
    
    Thalész az ókori görög filozófus soha nem nősült meg. Ifjúkorában az
anyja ajánlott számára feleségnek egy kedves, fiatal lányt.
    - Korai még - utasított el anyja javaslatát Thalész.
    Néhány év múlva az anyja újból megkísérelte, hogy nősülésre bírja.
    - Már késő - állapította meg flegmán a bölcs. 
    
    G. B. Shaw-tól, a világhírű írótól valaki megkérdezte:
    - Hisz-e ön abban, hogy az, aki pénteken nősül meg, egész életében
boldogtalan lesz?
      Az író nyugodtan válaszolta:
    - Feltétlenül hiszek benne. Miért lenne a pénteki nap kivétel?
    
    Amikor Stendhal, a világhírű író öregedni kezdett, barátai meg
akarták házasítani.
    - Szó sem lehet róla! - mondta az író. - Életemben két dolgot
      szerettem: a szép asszonyokat, meg az agglegénységemet.
      Most legalább, ebben a korban az agglegénységemet akarom
megtartani.
    

    - Ó, nagyon élvezem, már két tragédiára való anyagot gyűjtöttem.
    - Miért nem veszed el az a csínos fiatal nőt, akinél az estéidet
töltöd?
    - Elvenném, de akkor hol tölteném az estéimet?
    
      A fiatalember jegygyűrűt vásárol.
    - Bevéshetem a gyűrűbe a menyasszonya nevét?
    - Igen, de ne nagyon mélyen.
       
    - Édesapám, elhatároztam magam, úgy döntöttem, megnősülök!
    - Nagyszerű! És kit veszel el?
    - A Bélát.
    - De a Béla nem is egy zsidó név !!!   
    
      Légvári - már sokadszor - nősülésre adta a fejét. Az eljegyzés
után  megkérdezi a menyasszonyát:
    - Nos, mit szóltak a barátnőid a karikagyűrűhöz?
    - Volt, aki irigyelte, és volt, aki felismerte.
    
    - Hogyan éltek házaséletet, ha egyszer külön szobában alusztok? -
érdeklődik a barátnő az első látogatás alkalmával.
    - Egyszerű: a férjem füttyent egyet, ha kedve van hozzá.
    - És ha neked volna kedved?
    - Akkor benyitok hozzá, és megkérdezem: "Füttyentettél, drágám?"
    
      A férfit megkérdezi a barátja:
    - Hogy lehet az, hogy te egy tizenkilenc évvel idősebb nőt vettél el
feleségül?
    - Tulajdonképpen a lánya kezét akartam megkérni, de nem hagyta
befejezni a mondatot.
       
      Gazsi így szól a szüleihez: - Papa, mama, szeretnék megnősülni.
    - Szó sem lehet róla, fiam! - mondja az anyja.
    - De mama, már negyvenéves is elmúltam!
    - Igen, fiam, de apáddal együtt úgy gondoljuk, hogy előbb be kell
fejezned az általános iskolát. 
    
      A neves szerzőtől megkérdezi az olvasója:
    - Mondja, kedves mester, honnan veszi azt a sok rémséget, amit
mostanában ír?
    - Tudja, két éve megnősültem.  
    
    - Gratulálok, hallom megnősültél - mondja Szabó a barátjának,
Kovácsnak.
    - Jól hallottad. Elegem volt már a vendéglői kosztból, sehogyan sem
ízlett.
    - Na és most ?
    - Most már ízlik.
    
      Újdonsült házaspár lép ki a templom kapuján. Két kis csirkefogó
kölök nézi őket.
    - Ijesszünk rájuk!
      Odaszaladnak.
    - Jól választottál, papa, gratulálunk!
   
    - Soha nem hittem volna, hogy egyszer még megnősülsz. Mivel tudott
így  hatni rád az a nő?
    - Én sem igazán értem. Odaült mellém, és megkérdezte, meghívom-e egy
italra. Mire én visszakérdeztem: feleségül ne vegyelek?
    
      Az apa azt mondja a kérőnek:
    - Mariskám autót kap hozományul, Jucikám családi házat. Melyiket
választja?
    - Azt hiszem, Mariskával kezdem.....   
    
    - Szívem - mondja a férj a házassági évfordulón a nejének - én ebben
a  házasságban váltam emberré.
    - Hogyhogy?
    - Mert állat voltam, amikor elvettelek.
       
    - Szóval ön feleségül akarja venni a leányomat. Az én döntésem az ön
anyagi helyzetétől függ.
    - Az én anyagi helyzetem pedig az ön döntésétől függ.
      
      Újdonsült házaspár lép ki a templom kapuján és fogadják a
gratulációkat.
      Egy fiatalember nézi őket, beáll a gratulálók sorába, és amikor az
ifjú  férjhez lép félhangosan gratulál neki:
    - Gratulálok uram, a csaj hihetetlen jó az ágyban !


2017. január 10., kedd

Vitán felül áll, hogy a magyar nyelv maga a csoda !


Feladó: endre endre 
Dátum: 2017. január 4. 17:58
Tárgy: Falu végén kurta kocsma.....
Címzett: jozsef@kutasi.eu

SZENZÁCIÓS!!!!! A KTA KOCSMA ESZPERENTE NYELVEN

Vitán felül áll, hogy a magyar nyelv maga a csoda !  

 

Falu végén kurta kocsma ( csak e betűvel ! )

 

Telepszegleten szeszelde

csermely mellett elhelyezve,

benne kedve tetszelegne,

teszem fel, nem esteledne.

 

Egek rendre estelednek,

erek, berkek csendesednek.

Dereglye sem megy keresztbe,

hever e fekete csendbe.

 

Szeszelde bezzeg nem csendes,

zeng-peng benne zene rendes.

Szesz ereje szerteterjed,

embereknek kedve gerjed.

 

Hej, menyecske, kedves lelkem,

erjedt hegylevet kell nyelnem!

Legyen hetven esztendeje,

de meg heves szesz ereje!

 

Zenemester, sebesebben!

Kerekedett; fene kedvem.

Keresetem szerteverem,

lelkemet meg eltemetem.

 

Megjelennek rendelettel:

csendesebben kedvetekkel!

Telep feje heveredne,

esetleg elszenderedne!

 

Legyen vele beste lelke,

te meg eredj fene helyre!

Zene zengjen, szedte-vedte,

pendelyemnek lehet veszte!

 

Esmeg mennek, reteszt vernek:

Legyenek csendesek kendtek!

Szentek lelke legyen velek,

kedves egyetlenem beteg.

 

Feleletet egy meg nem tett,

berekesztnek szesznyeletet.

Zene menten befejezve,

s szertemennek csendesedve

****************************** ****************************** ************

Vajon ezt melyik más élő nyelven lehetne így elmesélni?

Bánki Beni 16 éves fiú verse Pécsről: Góg és Magóg, de nem demagóg fia vagyok én


Góg és Magóg, de nem demagóg fia vagyok én 

és nem vagyok maradi, de szívembe mar Ady és a 13 aradi, 

mert itt vannak a gyökereim, az őseim, a rokonaim és ismerőseim,

a hősök akik értem is éltek-haltak, 

akik szolgaföldben nem nyughattak.

Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod.

De miközben cipőt húzol, és az inged gombolod

a nyugtatót szedd be

és jusson eszedbe,

hogy az ország napjait te festhetnéd szebbre

vagy lehetnél az, akire mindenki büszke,

míg külhonban te vagy a rózsán a tüske.

Pénzből kevesebbet, de emberségből gondold el, mennyivel többet kapnál,

ha nem szeretnél több lenni magadnál és itthon maradnál.

 

Csak az juthat előre, ki a lelki kertjét kigazolja,

Magyarország nagyságát a történelme igazolja.

Igaz, hogy most nem mondhatsz semmire „hát nem"-et.

De ami rossz az nem az ország, csupán átmenet.

Ne legyél ideges, mert csak ideiglenes a rendszer,

De tudd, hogy sokkal dicsőbb volt és még lesz is egyszer.

Addig meg mindenki szabadon jöhet,

Aki nem dobja hazánkra a sokadik követ.

Fontos, hogy ítélkezés előtt ismerjük meg egymást.

Hogy mások szeme tükrében a hibáidat meglásd.

Mert lehet, hogy valaki itt él, de rég nem magyar legbelül.

És van olyan bevándorló, aki mindent jobban megbecsül.

Mert Magyarország azoké, akik a szívükben hordják,

Itt a galambok elől elfújja a szél a zsemlemorzsát.

Míg közös az elvünk és nyelvünk,

nem kell mindent egyedül nyelnünk.

Tűrünk, de magunknál tartjuk a tőrünk.

Remélem, nem fogsz csalódni, ha szeretést vártál tőlünk.

Magyarország nem csak híd, amin átsétálsz, hiszen sokan megbújnak a híd alatt,

Ahol az évszázadok során több egyként dobbanó szív volt és több színfolt, mi itt maradt.

Ha úgy gondolod, a helyzet kilátástalan,

Figyeld meg az érzést, ami egy kiáltásba van.

Manapság nem csak szórakozásból be-kivándorlok,

Hiszen ott a szegénység, a háború és egyéb nem kívánt dolgok.

És ha egyszer mégis kéne mennem,

Mert az ittlét élhetetlen,

Tudom, hogy befogadnak majd minden értelemben,

Akkor is, ha folyik még a magyar vér eremben.

Az emberi bajokhoz képest hatalmas a Földgömb,

Nem kell ide szabály, mi minden rendet földönt.

Ha a haragunk elég és van elég eszünk,

Tudjuk, hogy nem egymás mellett, hanem együtt létezünk.

Szeressük egymást a lehető legnagyobb mértékben,

Szeressük egymást ebben a tágas, közös légtérben.

 

Ha maradok, hamar adok egy tanácsot,

Nem kell egy könnyed nyelvkönyvet találnod,

Vagy bérelned egy tolmácsot.

Mert úgyse kapsz választ arra,

Amit számos kor latolt,

Hogy országunk hogy lehet ilyen korlátolt.

Ha túl sok a gond, dolgozz!

Ne azon gondolkozz,

Hogy ezek után merre mész,

Csak azért mer' remélsz.

Máshol sem annyival jobbak a lehetőségek,

Csak mert gyakoribbak a tehetős népek.

Azt mondják, a magyar külföldön jobban ellenne.

Persze egy csomó nyomós érv szól ellene.

És amíg van hol laknod, család, barát, étel, ital, tiszta blúz,

Lehet, hogy nem épp megnyerő, de marad még erő, mi visszahúz.

Míg megvan a korrekt bevétel és a napi bevitel,

Ne te legyél a kivétel, nem kell a luxuskivitel.

Ha mindened megváltozna és nem lennél otthonom,

Nem kápráztatna el az Alföld, a pécsi éj vagy az Oktogon,

És ha számomra többé már nem vagy lak,

Akkor sem mondom, hogy elhagylak.

„Mert láttam már szebbet, de én így szeretlek téged,'

Szidhatjuk egymást, hisz minden ember téved.

Minden gátat, ha átugrok, minden ajtót, ha tárok

És kezdenek elmosódni mind a határok

Akkor is ragaszkodom ahhoz, ahol születtem

Két fájás közti apró szünetben.

 

 

Bánki Beni 16 éves fiú verse Pécsről

 ​

2016. október 25., kedd

Kontra Marika Szvita: Schleicher Mária leánya 1956

Kontra Marika Szvita:
Schleicher Mária leánya

                   1956

Bár még meg sem születtem akkor,
Mégis bennem él a múlt.
Nem a távol ködébe veszve,
Nem homályos és megfakult.

Most is lobogó fénnyel világít,
Szikrázik, tündöklőn felragyog
Bennem, és tudom, hogy benned is!
Emlékezzünk hát, magyarok!

Hogy őseink '56-os üzenete másoknak
mit jelent, nem tudhatom. Nekem anyám képét,
amint diáklányként hittel verset szaval.
S e hitet én is vállalom!

Másoknak emlék talán, történelem,
Vagy csak kötelező ünnep,
De nekem '56 októberéből
Az a diáklány üzenget.

Hogy: „Állj ki bátran, ha kiállni kell!
Harcolj a szabadságodért!
Hangozzon szavad a magas égig,
Kiálts az emberi jogokért!"

Anyám volt az az akkori diáklány,
Ki verésért Nemzeti dalt szavalt.
Aki beállt a tettre készeik közé,
Aki bátor volt, és szabadságot akart.

Dicsőség néktek, '56-os hősök,
Dicsőség néktek és kegyelet!
Most helyet adunk az emlékezésnek,
S a szívünkben hordozunk titeket.
                                              
Pásztó, 2016.10.23.

2016. augusztus 26., péntek

Fwd: RIA, RIA HUNGÁRIA - VILÁGELSŐ MAGYARORSZÁG RIÓ, RIA OLIMPIA


From: Attila Árpád Péteri
Date: 2016-08-24 22:47 GMT+02:00
Subject:  RIA, RIA HUNGÁRIA - VILÁGELSŐ MAGYARORSZÁG RIÓ, RIA OLIMPIA
To: jozsef@kutasi.eu 


2016. augusztus 23., kedd

Operett Gála Hódmezővásárhelyen, 2016. augusztus 20-án., szombaton

Operett Gála Hódmezővásárhelyen,

Ismét hatalmas sikert aratott a már hagyományosnak mondható operett gála Hódmezővásárhelyen, melyet idén is augusztus 20-án mutattak be a Kossuth téri…


Hozzászólások
Kutasi József Antal
Kutasi József Antal írja: Ismét hatalmas sikert aratott a már hagyományosnak mondható Operett Gála Hódmezővásárhelyen, melyet 15-dik alkalommal augusztus 20-án mutattak be a Kossuth téri nagy színpadon.

Az Operett Gála végén Lázár János, Almási István és 
Hegedűs Zoltán urak, a nevezetes művészek nagy részének, virágcsokrok átadásával köszönték meg a művészies szereplésüket.
 
Ezen az Operett Gála esten én - Kutasi József Antal -, is részt vettem, illetve jelen voltam. 
Látható vagyok a 3o-dik és a 46--dik képen.

Lázár JánosMiniszterelnökséget vezető miniszter

Almási István 
Polgármester 

Hegedűs Zoltán

Alpolgármester


Operett Gála Hódmezővásárhelyen, 2016. augusztus 20-án., szombaton és X. Dél-Alföldi Katonazenekari Fesztivál, augusztus 21-én., vasárnap!

X. Dél-Alföldi Katonazenekari Fesztivál Hódmezővásárhelyen, 2016. augusztus 21., vasárnap

Vasárnap is emberekkel telt meg a Kossuth tér és a Dr. Rapcsák András sétálóutca Hódmezővásárhelyem, a XII. Bor- és Pálinkafesztivál záró napján.

Hozzászólások
Kutasi József Antal

Kutasi József Antal írja: A nap igazi kuriózuma volt 2016. augusztus 21 - én Hódmezővásárhelyen, ahol én - Kutasi József Antal, mind meghívott személy, - 
jelen voltam a X. Dél-Alföldi Katonazenekari Fesztivál  rendezvényén, amelyen fellépett a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, 
a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar és Debrecen Helyőrségi Zenekar. 
A 12-dik fényképen látható vagyok!

Operett Gála Hódmezővásárhelyen,

Ismét hatalmas sikert aratott a már hagyományosnak mondható operett gála Hódmezővásárhelyen, melyet idén is augusztus 20-án mutattak be a Kossuth téri…


Hozzászólások
Kutasi József Antal
Kutasi József Antal írja: Ismét hatalmas sikert aratott a már hagyományosnak mondható Operett Gála Hódmezővásárhelyen, melyet 15-dik alkalommal augusztus 20-án mutattak be a Kossuth téri nagy színpadon.

Az Operett Gála végén Lázár János, Almási István és 
Hegedűs Zoltán urak, a nevezetes művészek nagy részének, 
virágcsokrok átadásával köszönték meg a művészies szereplésüket.
 
Ezen az Operett Gála esten én - Kutasi József Antal -, is részt vettem, 
illetve jelen voltam. 
Látható vagyok a 3o-dik és a 46--dik képen.

Lázár JánosMiniszterelnökséget vezető miniszter

Almási István 
Polgármester 

Hegedűs Zoltán

Alpolgármester


2016. augusztus 22., hétfő

X. Dél-Alföldi Katonazenekari Fesztivál Hódmezővásárhelyen, 2016. augusztus 21., vasárnap

Vasárnap is emberekkel telt meg a Kossuth tér és a Dr. Rapcsák András sétálóutca Hódmezővásárhelyem, a XII. Bor- és Pálinkafesztivál záró napján.
Hozzászólások
Kutasi József Antal

Kutasi József Antal írja: A nap igazi kuriózuma volt 2016. augusztus 21 - én Hódmezővásárhelyen, ahol én - Kutasi József Antal, mind meghívott személy, - 
jelen voltam a X. Dél-Alföldi Katonazenekari Fesztivál  rendezvényén, amelyen fellépett a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, 
a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar és Debrecen Helyőrségi Zenekar. 
A 12-dik fényképen látható vagyok!

Operett Gála Hódmezővásárhelyen,

Ismét hatalmas sikert aratott a már hagyományosnak mondható operett gála Hódmezővásárhelyen, melyet idén is augusztus 20-án mutattak be a Kossuth téri…
Hozzászólások
Kutasi József Antal
Kutasi József Antal írja: Ismét hatalmas sikert aratott a már hagyományosnak mondható Operett Gála Hódmezővásárhelyen, 
melyet idén is augusztus 20-án mutattak be a Kossuth téri nagy színpadon. 
Ezen az Operett Gála esten én - Kutasi József Antal -, is részt vettem, illetve jelen voltam. 
Látható vagyok a 3o-dik és a 46--dik képen.

--